52B

Verzend- en Leveringsbeleid

Verzend- en Leveringsbeleid

1. Algemeen

 • Dit beleid is van toepassing op de levering van alle digitale producten die worden aangeboden door 52b.nl.

2. Levering van Digitale Producten

 • Na de aankoop van een digitaal product ontvangt de klant een e-mail met daarin een downloadlink of een unieke toegangscode.
 • De levering vindt plaats direct na de bevestiging van de betaling, tenzij anders aangegeven in de productomschrijving.

3. Toegang tot Digitale Producten

 • De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct en geldig e-mailadres voor de levering.
 • 52b.nl is niet verantwoordelijk voor niet-levering vanwege onjuiste of ongeldige e-mailadressen.

4. Beschikbaarheid van Downloads

 • Digitale producten zijn beschikbaar voor download voor een periode van twee weken na aankoop.
 • De klant dient binnen deze periode het product te downloaden.

5. Gebruiksbeperkingen

 • De aankoop van digitale producten geeft de klant een niet-overdraagbaar recht voor persoonlijk gebruik.
 • De distributie, wederverkoop of enige vorm van overdracht aan derden is strikt verboden.

6. Technische Vereisten

 • Klanten dienen zich bewust te zijn van de technische vereisten, zoals software of hardware, die nodig zijn om de digitale producten te gebruiken.

7. Aansprakelijkheid

 • 52b.nl is niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit de compatibiliteit van het digitale product met de software of hardware van de klant.

8. Wijzigingen in het Beleid

 • 52b.nl behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website worden geplaatst.